Приеха процедурните правила за избор на председател на антикорупционната комисия