Марковски: Хвърляш яйце по сграда - глоба от 100 до 200 лв. и до 15 дни задържане