Животът и сцената на Георги Христов - талантът, който не може да бъде спрян