Напрежение и сблъсъци в ромския квартал в Стара Загора