Медиите ще могат да съобщават прогнозни резултати в деня на изборите