Димов: Ако общините не изпълняват целите за чистота на въздуха, подлежат на санкции