„Равновесие: лирично и експресивно“: Двама художници с обща изложба