Тенденцията в спечелените точки във ВЛ по сезони и позиции