Представят новата система за следене пътя на горивата