Червения пират в съда: Намерих иззетите от мен телефони в кошче за рециклиране