„Възраждане”: Позорно е парламентаризмът да бъде ограден с метални решетки