Ще се отрази ли скока на цените в туристическия сектор