Новите технологии в помощ на хората: Започва изложението Webit