Киселина, бой, тормоз: насилието в България се увеличава