Има тенденция за плавно покачване на заболеваемостта от COVID-19