7 повърхности, върху които COVID-19 оцелява най-дълго