113 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: За независимостта като състояние на духа