Войници се удрят с чукове и замерят с бойни ножове в КНДР