Ескалацията на общественото напрежение в Грузия: Анализ на Валери Тодоров