Повече от 2/3 от работещите у нас са с доходи под необходимите за нормален живот