Антрополог: Агресията в обществото трябва да се контролира