Започна извозването на опасните материали от \"Полимери\" Девня