Хотелиер: Виждам влияние на бизнеса в препоръката на МЗ да не се пътува до Гърция