Българин създаде софтуер, който се използва в цял свят