Д-р Аспарух Илиев: Истинските числа в България са по-високи