16 пъти е превишена нормата за неразтворени вещества в река Марица