С половин година се удължава валидността на изтичащите документи за самоличност