Петреску: Йомов ме впечатли, а нас съдиите винаги ни режат