Проверки на "Активни потребители" на продуктите за защита от COVID 19