Инструктори са против шофьорският изпит да е на непозната кола