Човешкото ухо. Къде точно пада магнитната микрослушалка. www.qko.bg