За атентата от първо лице: Йорданка и Диан с разказ от Москва