Георги Йомов: Обиден съм, изкараха, че все едно съм убил някого