МВР не изключва нито една версия за убийството на Виктория Маринова