При няколко отрицателни и един положителен COVID резултат - кой се зачита?