Продължава писането на управленска програма за кабинет