„Продължаваме промяната“ ще обжалват назначенията в районните избирателни комисии