Какви са мерките за ограничаване на коронавируса в Габрово?