ВЕЧЕР НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ: Каузата е в подкрепа на 720 деца в риск