Представяне на „Средният индекс на щастие“ от португалския писател Давид Машадо