Ще спечели ли България, ако изпрати военна помощ на Украйна?