Родители на деца с онкохематологични заболявания плашат с протест