Михайлов: Доста странно решение, може да има и три конгреса