Струпване на военни в Беларус до границата с Украйна (КАДРИ)