Възможна ли е по-кратката работна седмица в България