ПРИЗВАН ДА ПОМАГА: Гръцки лекар превърна дома си в COVID-отделение