Най-новата песен на Гошо от почивка ! Фърги лисън !