МЗ: Във вътрешния правилник на МБАЛ-Сливен е утвърдено децата да се връзват