Представиха сертификата за ваксинация и здравното досие