Тунчев: От загуби като тази трябва да извличаш най-доброто